Публикации Статии Страница 122
  (началото на книгата Алеаторността на договорите в българското гражданско право. С., ИК Фенея, 2013, 340 сс., с автори: Стоян Ставру, Делян Недев и Мирослав Димитров)   При сега действащото законодателство понятието за алеаторност е изцяло доктринално. Терминът „алеаторен договор“, както и...
  Предмет на анализ тук е моралният статут на родителското решение да бъде износена бременност, при която чрез извършена пренатална диагноза е установено наличие на увреждане. Иначе казано, съществува ли морално задължение да не позволяваме да се раждат индивиди с...
Стоян Ставру пред Галя Младенова, в. Аз Буки, за достойнствата и опасностите в правото (София, 31 януари 2013 г. )   1. Имаш ли си любим виц за прависти? В съдебната зала всички са по местата си. След откриване на устните прения...
(статията е публикувана в сборник Научни трудове на института за държавата и правото, том VII /Актуални правни проблеми/, Българска академия на науките, София, 2012 г.)   Един от най-важните въпроси, които новият за българската правна система институт на брачния договор поставя...
(статията е публикувана в сп. „Търговско право”, 2005, кн. 4, с. 49-79)   1. Понятията В правната наука съществуват различни определения на понятието за субективно право, всяко едно от които отговаря на съответна теория за неговата същност. Според едни най-съществената черта на субективното...
1. Въведение Проблемът за легализиране на евтаназията не е нов. Този въпрос е особено актуален днес, когато правата на човека достигат едно по-високо ниво в тяхното признаване. Какво представлява евтаназията? Самото понятие произлиза от гръцките думи eu, което означава добър, и...
(публикацията е част от книгата "Биоправо. Видения в кутията на Пандора. Книга първа", 2014, § 26, с. 506-517)   Наскоро гледах филма „Убиец във времето“ („Looper“, 2012), в който основната история беше свързана с опитите на главният герой да убие самия...