Публикации Статии Страница 132
Нотариалната практика поставя редица въпроси във връзка с вещноправния статут на паркоместата и възможността за тяхното притежаване и използване. Съществуват различни мнения относно това дали паркомястото е самостоятелен недвижим имот, принадлежност или реална част от такъв имот. С особена...
Макар че в правото липсва специализацията, характерна за медицинската професия, по-голямата част от юристите практикуват в определена юридическа област. Запознаването с особеностите на съответната юридическа област, събирането, анализът и проучването на цялата съдебна, административна и търговска информация в тази...
С приемането на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) за пръв път в българското законодателство беше уреден жилищният комплекс от затворен тип: „Особен режим на управление на общите части Чл. 2. (1) Управлението на общите части на сгради в режим...
(за юридическото господство на човешкия интерес) „Един от основните въпроси в правото може да бъде зададен по няколко начина: към кого да бъдат адресирани правните норми, на кого да бъдат предоставени субективни права и кой да бъде признат за страна...
Сервитутните права са част от доскорошната "екзотика" на вещното право. Споменати единствено във връзка с владелческия иск по чл. 75 ЗС („сервитут“), те „заживяха“ свой собствен живот в рамките на поредица от специални административни закона: Закона за устройство на...
С напредването на технологиите днес все по-често се поставя въпросът за „приближаването” и в крайна сметка „претопяването” на хранителните с лекарствените продукти. Вместо да търсим аптека, в която да закупим определено лекарство, възможно е в бъдеще за целта да...
Въпросът за плацебо ефекта в медицинското право се поставя във връзка с темата за информираното съгласие. С изключение на изрично посочените от закона случаи, във всички останали за извършването на каквато и да е медицинска интервенция лекарят трябва да...