Публикации Статии Страница 136
  (статията е публикувана в сп. Общество и право, 2011, кн. 8, с. 49-63) Настоящата статия не обсъжда моралната или религиозната допустимост на промяната на пола. Съществуват редица други форми на поведение, които са морално и религиозно осъдени, но представляват неизменна...
(статията е публикувана в преработен вид в сп. Собственост и право, 2012, № 3)   1. Уводни бележки   В доктрината и съдебната практика разделянето на способите на придобиване на право на собственост на първични (оригинерни) и производни (деривативни), неизменно се прави често...
Идеята за въвеждането на т. нар. последно пълномощно е част от мерките за противодействие срещу имотните измами. Тя е включена като предложение за развитие на българското законодателство в Декларацията, приета на национална кръгла маса „Имотни измами”, проведена на 17 юни...
  Лицето, за което се отнася решението за изваждане, е длъжно да напусне сградата в определения от решението срок (чл. 38, ал. 1 ЗУЕС). Ако такъв не е определен, срокът е 14-дневен, считано от деня на оповестяването на протокола от...
  Във връзка с легализирането на заместващото майчинство в Парламента на Република България са внесени следните пет законопроекта: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето със сигнатура № 154-01-88/29.07.2011 г., приет на първо четене на 26 Октомври 2011 г.; Законопроект за изменение и...
На 13 октомври 2011 г., макар и само за следобедната част, присъствах на организирания от ИК “Труд и право” семинар на тема “Актуални въпроси на търговското право”. Лектор по това време беше Бистра Николова – окръжен съдия във Варнеския...