Публикации Статии Страница 91
(статията е публикувана в сп. „Търговско право”, 2005, кн. 4, с. 49-79)   1. Понятията В правната наука съществуват различни определения на понятието за субективно право, всяко едно от които отговаря на съответна теория за неговата същност. Според едни най-съществената черта на субективното...
1. Въведение Проблемът за легализиране на евтаназията не е нов. Този въпрос е особено актуален днес, когато правата на човека достигат едно по-високо ниво в тяхното признаване. Какво представлява евтаназията? Самото понятие произлиза от гръцките думи eu, което означава добър, и...
(публикацията е част от книгата "Биоправо. Видения в кутията на Пандора. Книга първа", 2014, § 26, с. 506-517)   Наскоро гледах филма „Убиец във времето“ („Looper“, 2012), в който основната история беше свързана с опитите на главният герой да убие самия...
1. Защо на договорите? Неопределеността, несигурността, шансът по отношение на престацията могат да присъстват и при едностранните сделки. Например: завещава се наследство, като приобретателят не знае какво съдържа наследствената маса. За него следователно е въпрос на шанс какво точно...
Изготвил: Атанаска Петкова Илинчева Университет: СУ „Св. Климент Охридски” „Към момента на присъединяването на България към Европейския съюз по принцип завърши процеса на хармонизиране на българското законодателство с действащите до този момент европейски актове. Оттук нататък, на въвеждане в българското законодателство...
   1. Уводни бележки В последно време в практиката по принудителното изпълнение се родиха различни виждания относно обхвата на процесуалноправната защита, уредена в разпоредбата на чл. 446, ал. 1 ГПК. Дискусионният момент е дали размерът на минималната работна заплата се отнася...
„Любовта никога не отпада, а другите дарби, ако са пророчества, ще престанат, ако са езици, ще замлъкнат, ако са знание, ще изчезнат“ (1Кор. 13:8)   „Любовта покрива много грехове“ (1Петр.4:8)   „Преди да дойде вярата, бяхме под стражата на закона, заключени за вярата, която щеше да се открие“ (Гал. 3:23)   „Как ти...