Публикации Статии Страница 92
Автор: НЕВЕНА ДИЯНОВА ЯНЕВА Софийски университет „Св. Климент Охридски” 1. Увод Европейският съюз (ЕС) със своята структура, организация и правен ред е уникално политическо явление. Той не представлява нито класическа международна организация, нито има всички характеристики на държавно образувание. Предмет на дискусии...
1. Откриване на дебата: 0:00 минута от първото видео 2. Биоетиката и биоправото като науки за "спасяването" ("оцеляването") на човека (Стоян Ставру): 4:30 минута от първото видео 3. За нуждата от дискусия и за участието на специалисти от различни области (Стилиян...
Автор: ЯСЕН НИКОЛОВ ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски” Уредбата на договора за спогодба, в едно от значенията си, се намира в чл. 365– 367 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). Същевременно в правната литература1 се отбелязва,...
Правна същност и гражданскоправен ред за възстановяване ВЪВЕДЕНИЕ   Съгласно чл. 10, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ с данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната сгради и поземлени имоти в строителните...
  (публикацията е първоначална версия на част от книгата "Биоправо. Видения в кутията на Пандора. Книга първа", 2014, § 3, с. 82-95)   Защо е важен общественият дебат в биоетиката и биоправото?   Могат да бъдат посочени поне четири основните причини:   - биоетиката, а да...
  Автор: ТРАЯН СТАВРЕВ ТАРГОВ Софийски университет „Св. Климент Охридски”   1. Съсобственост1 1.1. Понятие за съсобственост Съвместното притежание на права е фигура, позната на нашето право. Обект на съпритежание могат да бъдат авторските права в хипотезата на т.нар. съавторство (арг. от чл....