Публикации Статии Страница 124
Идеята за етична биотърговия Много от съвременните биопродукти са създадени въз основа на древните знания на шамани, билкари, народни лечители и знахари относно традиционни рецепти, използващи природни субстанции (листа, корени, семена, плодове и пр. , от които се извличат екзотични...
Автор: ЮЛИЯНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА Югозападен университет „Неофит Рилски” 1. Въведение Съдебното решение представлява най-важният правосъден акт, който слага край на препирнята между спорещите страни. С него съдът взема становище по основния спорен въпрос, разрешава предмета на делото и достига до възстановяване на...
Автор: ИВАЙЛО СТОЯНОВ ДИМИТРОВ Университет за национално и световно стопанство 1. Въведение 1.1. Обхват Както в живота, така и в правото малко явления са вечни. Следвайки тази житейска максима, законодателят е обвързал повечето субективни граждански права със срокове на действие, в рамките на...
Автор: НЕВЕНА ДИЯНОВА ЯНЕВА Софийски университет „Св. Климент Охридски” 1. Увод Европейският съюз (ЕС) със своята структура, организация и правен ред е уникално политическо явление. Той не представлява нито класическа международна организация, нито има всички характеристики на държавно образувание. Предмет на дискусии...
1. Откриване на дебата: 0:00 минута от първото видео 2. Биоетиката и биоправото като науки за "спасяването" ("оцеляването") на човека (Стоян Ставру): 4:30 минута от първото видео 3. За нуждата от дискусия и за участието на специалисти от различни области (Стилиян...
Автор: ЯСЕН НИКОЛОВ ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски” Уредбата на договора за спогодба, в едно от значенията си, се намира в чл. 365– 367 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). Същевременно в правната литература1 се отбелязва,...
Правна същност и гражданскоправен ред за възстановяване ВЪВЕДЕНИЕ   Съгласно чл. 10, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ с данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната сгради и поземлени имоти в строителните...