Публикации Статии Страница 124
След признаването на правото на достъп до интернет като основно право на човека (макар и не „естествено“ право ;) ! ), днес все повече се обосновава съществуването на едно ново, производно право - правото на информирано съгласие за следене в...
  Правният институт на изваждането от етажната собственост намира своята уредба в три нормативни акта: чл. 45, чл. 46 ЗС; чл. 11, ал. 1, т. 10, б. „е”, чл. 17, ал. 2, т. 2, чл. 33, ал. 2, т. 2...
(статията е публикувана в сп. Търговско и конкурентно право, кн. 3, 2011, стр. 5-15)   Две от основните цели на производството по ликвидация са осребряването и разпределението между съдружниците на имуществото на прекратилото дейността си търговско дружество. Определящото...
(публикацията е част от книгата "Биоправо. Видения в кутията на Пандора. Книга първа", 2014, § 15, с. 303-312)   Кой "уби" светът или за непредвидените последици на дуализма? Едно време светът е бил жив - духове са присъствали във всеки предмет: в...
С усъвършенстването на технологиите и с непрекъснатото увеличаване на живеещите на едно място хора, съвременната архитектура предлага все по-нестандартни разрешения на демографския проблем и на необходимостта от осигуряване на достатъчно място за обитаване и живеене. Част от тези разрешения...
Информационното общество - обществото, в което основният ресурс е информацията, се характеризира с редица особености, все по-често разглеждани в съвременната правна доктрина: защита на лични данни, информационна сигурност, свобода на изразяване, работа с класифицирана информация... Разпространението на информацията може...
Живот в балон? Интересно явление, свързано с достъпа до информация в интернет е т. нар. балон на филтъра. Става въпрос за персонализирането на резултатите от търсене в най-големите търсачки и сайтове он лайн: Google, Yahoo, Facebook и пр. Голяма част...