Решение № 212/19.01.2017 г.

на ВКС по гр. дело № 3447/2015 г., TК, 1-о отд.

 

Тълкувана правна разпоредба:

чл. 644, ал. 1 ТЗ

[чл. 644, ал. 1 ТЗ] Синдикът може да прекрати всеки договор, по който е страна длъжникът, ако той не е изпълнен изцяло или частично.

 

Основание за допускане:

(на касационното обжалване)

чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК

[от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото]

 

Въпрос:

Може ли синдикът по реда на чл. 644 ТЗ да прекратява с предизвестие неизпълнен договор, ако неизпълнението по него е на несъстоятелния длъжник?

 

Мотиви:

1.1. Разпоредбата на чл. 644, ал. 1 ТЗ регламентира изрично предвидено правомощие на синдика, което

– представлява специално правно действие с оглед нуждите на несъстоятелността;

има за цел да съхрани имуществото на несъстоятелния длъжник;

– има за цел да върне в масата на несъстоятелността прехвърлени или учредени от длъжника на други лица определени права

1.2. Като специален способ за попълване масата на несъстоятелността, това правомощие:

– се упражнява извънсъдебно по преценка на синдика;

– предизвиква едностранна промяна в правната сфера на лицето, с което длъжникът е договарял;

– обвързва всички кредитори на несъстоятелността.

1.3. Това правомощие представлява специална законова хипотеза на прекратяване на договор, като:

! единственото условие е задълженията по договора да не са изпълнени изцяло или частично;

! насрещната страна има право на обезщетение за претърпените вреди и в качеството на кредитор с парично вземане ще бъде включена в разпределението.

 

Отговор:

Синдикът може да прекрати с едностранно предизвестие по реда на чл. 644 ТЗ сключен от несъстоятелния длъжник договор и в случаите, когато неизпълнението е от страна на длъжника.

 

Свързани решения:

(посочени от съда)

Решение № 67/26.06.2015 г. по в. т. д. № 98/2015 г. на АС – Бургас;

Решение № 343/30.12.2014 г. по т. д. № 193/2007 г. на ОС – Бургас.

 

Забележка:

Представянето на решението на ВКС се придържа в максимална степен до оригинала на неговия текст. Промените са свързани с форматирането на текста: добавяне на болд, италик, нови абзаци, „изброителни“ тирета, както и със заличаване (спестяването) на някои думи, изрази или изречения, които не са толкова значими с оглед въпроса, по който е допуснато касационно обжалване.

За пълното разбиране на даденото от ВКС тълкуване е необходимо решението да бъде прочетено в неговата цялост на официалния сайт на ВКС.

ОТГОВОРИ

Моля напишете Вашия коментар!
Моля напишете Вашето име тук

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.