Публикации Статии Страница 134
Радостта от въпросите В глава, озаглавена "Радостта от въпросите", от книгата "Мистерията на живота", издателство "Бард", 2005, авторите Уилям Армц, Бетси Чаши и Марс Висенте задават следния въпрос (с. 10): "Спомнете си как когато бяхте на пет години, непрекъснато питахте "Защо?"....
(ДВ бр. 57 от 26.07.2011 г.)     Малко повече от две години и половина след приемането на Закона за управление на етажната собственост (обн., ДВ, бр. 6 от 23.01.2009 г., в сила от 1.05.2009 г., изм. и доп.,...
Все по-малко са нещата, свързани с човека, които остават едни и същи от неговото раждане до смъртта му. Той може да променя имуществото, адреса, името си, но и родителите си, съпруга си... Напоследък може да променя и все повече...
Триединната природа на акцията   Относно акциите традиционно се посочва, че те могат да бъдат разглеждани в три различни аспекта: - като част от капитала (от гледна точка на дружеството): всеки акционер участва в капитала на акционерното дружество с номиналната стойносттна акциите,...
В началото на седмицата – на 27 юни 2011 г., в Народното събрание постъпи Законопроект за евтаназията с вносител Любен Корнезов, съдържащ петнадесет члена и два параграфа. За краткото време от една седмица той успя да предизвика множество дебати в...
Интегративна биоетика С радост бих искал да съобщя, че от следващата академична и учебна година: 2011 – 2012 г. в СУ "Св. Климент Охридски" страртира нова магистърска програма с наименование "Интегративна биоетика". Тя е отворена за всички, завършили психология, философия,...
(публикацията е част от книгата "Биоправо. Видения в кутията на Пандора. Книга втора", 2014, § 41, с. 276-294) "Първичен код" (2011) Наскоро гледах филма “Sourse code”, който в www.infofilmi.info е описан по следния начин: “Първичен Код е филм проследяващ историята на Капитан...