Публикации Статии Страница 134
Интервю на Димитър Абрашев за БТА с д-р Стоян Ставру, експерт на ФРП, по въпроси на етажната собственост (София, 13 февруари 2012г.)   Въпрос: Знае ли българинът какви са правата и задълженият му по Закона за управление на...
Съгласно чл. 32 ЗС общата вещ се използва и управлява съгласно решението на съсобствениците, притежаващи повече от половината от общата вещ. Ако не може да се образува мнозинство или ако...
  (публикацията е част от книгата "Биоправо. Видения в кутията на Пандора. Книга първа", 2014, § 11, с. 260-263)   Става въпрос за екстремна форма на телесна модификация, която има за цел да доближи до максимална степен външния вид на даден човек...
1. Уводни бележки   Акционерните дружества със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти (АДСИЦ)1 участват активно на българския пазар повече от осем години. Това е достатъчно време, за да се откроят редица особености и практически въпроси по отношение...
  (статията е допълнена и актуализирана версия на публикуваната в сп. Съвременно право, 2011, № 1) 1. Увод Господстващото становище в съвременната ни доктрина приема, че отказът на един наследник по завещание не води до увеличаване на дела на останалите наследници по завещание....
Въпреки, че в българското законодателство липсва изрична клауза, която да изключва възможността за уговаряне на отлагателно условие като част от съдържанието на договор за прехвърляне на вещно право върху недвижим имот, в нотариалната практика често се застъпва становището, че...
  Стоян Ставру пред БТА в интервю на Димитър Абрашев относно защитата на авторксите права в интернет (София, 20 януари 2012 г. ) Въпрос: Да затворим ли торент сайтовете? Отговор: По този въпрос Съдът на Европейския съюз e...