Публикации Статии Страница 139
(в отговор на проф. Владимир Петров)     В началото на 21-ви век, когато космическата ера вече е период в историята на човечеството, когато компютърните и биотехнологиите са част от ежедневието на хората, когато комуникациите са по-бързи от всякога, а нововъведенията заливат...
(статията е публикувана в сп. „Собственост и право“, кн. 6, 2010, стр. 37-46) Осъществяваното от едно лице владение представлява част от неговото имущество, разглеждано като съвкупност от права, задължения и фактически отношения. Владението като фактическо състояние, свързано с определено правно...
На 10.03.2011г. присъствах на семинар, организиран от ИК „Труд и право“. В предиобедната си част той беше посветен на въпросите на търговската несъстоятелност. Лектор беше Нели Маданска – Главен инспектор в Министерството на правосъдието, много прецизен и изключително уважаван...
Теории относно правото на собственост   Преди да се отговори на въпроса съществува ли право на собственост върху човешкото тяло и отделените от него органи, тъкани и клетки, следва да се уточни съдържанието, което се влага в понятието за собственост. В...
(статията е публикувана в сп. „Собственост и право”,  2009, кн. 4, стр. 34-42) Въпросът за завета на наследството възниква в случаите на разпореждане с определено наследство по случай на смърт. Наследството може да бъде използвано като способ за индивидуализиране на определена...
Съществуват тенденции в модерната архитектура, които отправят сериозни предизвикателства към „традиционните“ разрешения във вещно право и изискват гъвкавост при създаването на бъдещото вещноправно законодателство. Типичен пример за това е „явлението“ органична архитектура. От доста време искам да...
(публикацията е част от книгата "Биоправо. Видения в кутията на Пандора. Книга първа", 2014, § 12, с. 264-271)   Юридическият подбор на изявленията   За да бъде правно зачетена, волята на човека трябва да отговаря на следните условия: - сетивна достъпност: да е изразена...