Публикации Статии Страница 140
Невидимата вещна тежест   Всеки недвижим имот се прехвърля с една особена „тежест“, която за съжаление не може да бъде открита в удостоверенията за тежести и поради това трудно може да бъде отчетена от бъдещия собственик при преценката му относно извършването...
Наскоро ми споделиха едно нестандартно и спорно  „разрешение”, използвано от инвеститор с оглед планирано от него изграждане на ветрогенератори. Преди да се снабди с лиценз за енергийно предприятие, въпросният инвеститор се „подсигурявал” като „придобива” вещни права върху чуждите имоти,...
Защо този въпрос е важен? Въпросът "От кой момент правото „признава“ съществуването на човешки живот?" е изключително важен поради няколко причини: - от този момент правото признава съществуването на нов правен субект, притежаващ редица имуществени и неимуществени права (зародишът се превръща...
Нотариалната практика поставя редица въпроси във връзка с вещноправния статут на паркоместата и възможността за тяхното притежаване и използване. Съществуват различни мнения относно това дали паркомястото е самостоятелен недвижим имот, принадлежност или реална част от такъв имот. С особена...
Макар че в правото липсва специализацията, характерна за медицинската професия, по-голямата част от юристите практикуват в определена юридическа област. Запознаването с особеностите на съответната юридическа област, събирането, анализът и проучването на цялата съдебна, административна и търговска информация в тази...
С приемането на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) за пръв път в българското законодателство беше уреден жилищният комплекс от затворен тип: „Особен режим на управление на общите части Чл. 2. (1) Управлението на общите части на сгради в режим...
(за юридическото господство на човешкия интерес) „Един от основните въпроси в правото може да бъде зададен по няколко начина: към кого да бъдат адресирани правните норми, на кого да бъдат предоставени субективни права и кой да бъде признат за страна...