Публикации Статии Страница 141
Вписването на ипотеката има действие в две насоки: - от една страна, вписването има конститутивно действие, тъй като ипотеката възниква с вписването й (чл. 166, ал. 1 ЗЗД: "Ипотеката се учредява чрез вписване в имотния регистър..."); - от друга страна,...
При условията на икономическа криза въпросите на принудителното изпълнение са повече от актуални. Събирането на вземания винаги е било свързано с редица трудности и опасности, които законодателят е уреждал по различни начини. С приемането на ГПК от 2007 г....
Съгласие за лечение   Съгласието на пациента с осъществяваната спрямо него медицинска интервенция е ключовият фактор, който превръща последната от посегателство спрямо личната неприкосновеност и телесния интегритет на човека в една от най-хуманните дейности, насочена към възстановяването и поддържането на здравето...
(в отговор на проф. Владимир Петров)     В началото на 21-ви век, когато космическата ера вече е период в историята на човечеството, когато компютърните и биотехнологиите са част от ежедневието на хората, когато комуникациите са по-бързи от всякога, а нововъведенията заливат...
(статията е публикувана в сп. „Собственост и право“, кн. 6, 2010, стр. 37-46) Осъществяваното от едно лице владение представлява част от неговото имущество, разглеждано като съвкупност от права, задължения и фактически отношения. Владението като фактическо състояние, свързано с определено правно...
На 10.03.2011г. присъствах на семинар, организиран от ИК „Труд и право“. В предиобедната си част той беше посветен на въпросите на търговската несъстоятелност. Лектор беше Нели Маданска – Главен инспектор в Министерството на правосъдието, много прецизен и изключително уважаван...
Теории относно правото на собственост   Преди да се отговори на въпроса съществува ли право на собственост върху човешкото тяло и отделените от него органи, тъкани и клетки, следва да се уточни съдържанието, което се влага в понятието за собственост. В...