Добри Тенев

 

Здравейте, казвам се Добри Тенев и съм стажант в сайта от средата на 2016 г. Изучавам специалност „право“ в Правно-историческия факултет на Югозападен университет „Неофит Рилски“. От 2014 г. съм сътрудник в адвокатска кантора. Интересите ми са основно в областта на частното право.

Изключително много се радвам, че имам честта да съм част от това правно семейство. „Предизвикай правото“ не е просто сайт, а идея, залегнала в съзнанието на тези, които дръзват да се гмурнат в необятните дълбини на правото.

 

Списък с публикации:

1. Същност на заложното и ипотечното право. – Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (21.02.2016 г.);

2. Правни аспекти на форуърдните и фючърсните договори. – Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (10.07.2016 г.);

3. Правни аспекти на форуърдните и фючърсните договори. – В: Предизвикателства и проблеми на външните инвеститори в българската икономика. С.: Издателски комплекс – УНСС, 2016, 45-60;

4. Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от Търговска колегия на ВКС през месец май 2016 г. – Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (31.07.2016 г.);

5. Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от Търговска колегия на ВКС през месец юни 2016 г. – Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (02.10.2016 г.);

6. Относно делението на договорите на възмездни и безвъзмездни. – Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (01.01.2017 г.);

7. Необходими ли са различни давностни срокове в търговското право? – Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (09.02.2017 г.);

8. Превод на промените във френския Граждански кодекс от 10 февруари 2016 относно договорите, общия режим на задълженията и тяхното доказване (част I). – Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (09.03.2017 г.) (в съавторство със Злати Ангелов);

9. Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от Търговска колегия на ВКС през месец юли 2016 г.: търговски сделки. – Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (02.10.2016 г.);

10. Превод на промените във френския Граждански кодекс от 10 февруари 2016 относно договорите, общия режим на задълженията и тяхното доказване (част II). – Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (28.05.2017 г.) (в съавторство със Злати Ангелов).