Атипичните деликтни искове за нежелано зачеване и увреждане – между социалната реалност и правната...

Деликтните искове за нежелано зачеване и увреден живот (известни още като искове за раждане и живот по погрешка) водят началото си в разнообразни форми...
Za-targoviata-s-reproduktivni-kletki

За търговията с репродуктивни клетки

  (интервю за в. Посредник, взето от Ивета Димитрова)   Д-р Ставру, споделете накратко каква беше причината да се насочите към толкова специфична част от правото и...

Ваксини и общо благо

ПОДКАСТ (дата на записа: 26.12.2020 г., продължителност: 1:58:14) (всички теми на Vox Nihili - виж тук) --- - Каква е разликата между изолиране и карантина по смисъла на...
Мозъчна смърт - мозъчен живот!

Мозъчна смърт – мозъчен живот!

(публикацията е част от книгата "Биоправо. Видения в кутията на Пандора. Книга втора", 2014, § 41, с. 276-294) "Първичен код" (2011) Наскоро гледах филма “Sourse code”,...

Върху правото на пациента “да не знае”

  Автори: ас. Атанас Анов, проф. д-р Силвия Александрова-Янкуловска, д.м.н.   (докладът е изнесен на Третата национална конференция по биоетика и биоправо "Човекът в биоетичните и биоправните регулации", гр....
Законопроект за Евтаназията, Евтаназия за Законопроекта?

Законопроект за Евтаназията, Eвтаназия за Законопроекта?

В началото на седмицата – на 27 юни 2011 г., в Народното събрание постъпи Законопроект за евтаназията с вносител Любен Корнезов, съдържащ петнадесет члена...
Съгласие при лечение и при телесна модификация

Съгласието при лечение и при телесна модификация

Съгласие за лечение   Съгласието на пациента с осъществяваната спрямо него медицинска интервенция е ключовият фактор, който превръща последната от посегателство спрямо личната неприкосновеност и телесния...