Предложения за изменение на ЗТОТК

  Становище по предложения за промени в Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, направени от Национална кампания в подкрепа на донорството и публикувани на следния...
12 конкретни предложения във връзка със заместващото майчинство

12 конкретни предложения във връзка със заместващото майчинство

  Във връзка с легализирането на заместващото майчинство в Парламента на Република България са внесени следните пет законопроекта: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето със сигнатура...

Естетична хирургия при деца със Синдром на Даун – проблемът за физическата нормалност като...

  От търпимостта към приемането   По данни на Световната здравна организация Синдромът на Даун е най-често срещаното хромозомно заболяване в световен мащаб с приблизителна честота 1:1000...
Отказ от лечение

Защо е незаконосъобразно изискването за задължителен минимален престой на пациента?

През м. декември 2012 г. в сайта challengingthelaw.com беше публикувана моя статия на тема „Колизия между правото на избор на лечение (и отказ от...

Допустимо ли е брачният договор да съдържа клаузи за разходи при асистирана репродукция?

(статията е доклад от Четвърта национална конференция на докторантите в областта на правните науки, организирана от ИДП при БАН. София, 24 юни 2014 г....
Асистирана репродукция

Асистираната репродукция – лечение или услуга?

(публикацията е част от книгата "Биоправо. Видения в кутията на Пандора. Книга втора", 2014, § 32, с. 106-119) 1. „51 години” или...
Погребване на мъртвородено дете

Мъртвородените деца – човешки същества или биологичен отпадък?

(публикацията е част от книгата "Биоправо. Видения в кутията на Пандора. Книга втора", 2014, § 44, с. 324-334)   Погребалният ритуал винаги...