Какво представляват пластинатите?

(публикацията е част от книгата "Биоправо. Видения в кутията на Пандора. Книга втора", 2014, § 45, т. 3 с. 340-345) Преди няколко седмици гледах документалния...

Евтаназията – производно право на достойна смърт?

                    Българската Конституция не урежда изрично правото на достойна смърт.1 Всъщност в сравнителноконституционен план не съществува конституция, която да урежда изрично такова право. Когато...
Погребване на мъртвородено дете

Мъртвородените деца – човешки същества или биологичен отпадък?

(публикацията е част от книгата "Биоправо. Видения в кутията на Пандора. Книга втора", 2014, § 44, с. 324-334)   Погребалният ритуал винаги...

Между бизнеса и медицината. Въвеждането и развитието на етичното консултиране – предизвикателство за комисиите...

                                    (докладът е изнесен на Третата национална конференция по биоетика и...
Евтаназия

Правото на смърт (юридически аспекти на евтаназията)

1. Въведение Проблемът за легализиране на евтаназията не е нов. Този въпрос е особено актуален днес, когато правата на човека достигат едно по-високо ниво в...
Ne-priznava-li-nujdata-zakoni

Не признава ли нуждата закони?

Но онова, на което искам да обърна внимание, е (1) дефинирането на човешкото тяло като ресурс, който е едновременно с огромна важност за човешките...

Грижата и нейните юридически пространства

  (статията е публикувана в Кънева, В., Ст. Ставру Етични и правни граници на съвременните медицински грижи. С., 2015, с. 11-35;  тя е изнесена като доклад...