Sadebnata-ekspertiza

Съдебната експертиза и нейната травматичност

(публикацията е част от книгата "Биоправо. Видения в кутията на Пандора. Книга първа", 2014, § 27, с. 518-526) (още един поглед към случилото се по...
Нутрицевтиката - бъдещото име на фармацевтиката?

Нутрицевтиката – бъдещото име на фармацевтиката?

С напредването на технологиите днес все по-често се поставя въпросът за „приближаването” и в крайна сметка „претопяването” на хранителните с лекарствените продукти. Вместо да...

Между бизнеса и медицината. Въвеждането и развитието на етичното консултиране – предизвикателство за комисиите...

                                    (докладът е изнесен на Третата национална конференция по биоетика и...
Отказ от лечение

Защо е незаконосъобразно изискването за задължителен минимален престой на пациента?

През м. декември 2012 г. в сайта challengingthelaw.com беше публикувана моя статия на тема „Колизия между правото на избор на лечение (и отказ от...

Атипичните деликтни искове за нежелано зачеване и увреждане – между социалната реалност и правната...

Деликтните искове за нежелано зачеване и увреден живот (известни още като искове за раждане и живот по погрешка) водят началото си в разнообразни форми...
Казусът Мур или защо не приттежаваме тялото си?

Казусът “Мур” или защо не притежаваме тялото си?

За достойнството на човешкия ембрион Твърдението, че ние сме собственото си тяло, често се използва като основание да се откаже право на собственост в полза...

Евтаназията – производно право на достойна смърт?

                    Българската Конституция не урежда изрично правото на достойна смърт.1 Всъщност в сравнителноконституционен план не съществува конституция, която да урежда изрично такова право. Когато...