Мъртво ли е живото донорство?

Мъртво ли е “живото” донорство?

(публикацията е част от книгата "Биоправо. Видения в кутията на Пандора. Книга първа", 2014, § 9, с. 174-180)   Трансплантацията е процедура, осъществяване “на ръба” :)...
Мозъчна смърт - мозъчен живот!

Мозъчна смърт – мозъчен живот!

(публикацията е част от книгата "Биоправо. Видения в кутията на Пандора. Книга втора", 2014, § 41, с. 276-294) "Първичен код" (2011) Наскоро гледах филма “Sourse code”,...

Алгоритми и технологии – бъдещето на неравенството при достъпа до медицински услуги

  (докладът е изнесен на Третата национална конференция по биоетика и биоправо "Човекът в биоетичните и биоправните регулации", гр. София, 12.12.2015 г.) На прага на новото столетие медицината,...

Атипичните деликтни искове за нежелано зачеване и увреждане – между социалната реалност и правната...

Деликтните искове за нежелано зачеване и увреден живот (известни още като искове за раждане и живот по погрешка) водят началото си в разнообразни форми...

Допустимо ли е брачният договор да съдържа клаузи за разходи при асистирана репродукция?

(статията е доклад от Четвърта национална конференция на докторантите в областта на правните науки, организирана от ИДП при БАН. София, 24 юни 2014 г....

За правото на установен произход и служебната тайна при асистираната репродукция

Статията е публикувана в Сборника 50 години Катедра "Социална медицина и организация на здравеопазването" при МУ "Проф. д-р Параскев Стоянов" - гр. Варна. Юбилейна...
Ne-priznava-li-nujdata-zakoni

Не признава ли нуждата закони?

Но онова, на което искам да обърна внимание, е (1) дефинирането на човешкото тяло като ресурс, който е едновременно с огромна важност за човешките...