От кой вид е нормата на чл. 10а ЗН?

  1. Тази статия е провокирана от един отдавнашен спор, който водим с колегите и приятелите доц. дфн Стоян Ставру и д-р Васил Петров. Тяхното...

Установяване на произхода на дете, заченато “ин витро”, при погрешно имплантиране на чужд...

(статията е публикувана за пръв път в сп. Норма, 2015, № 5, с. 5-25)   1. Хипотезата Настоящото изложение изхожда от следната хипотеза. Две двойки мъж и жена...

Библиография на българската наследственоправна литература след 1949 г.

(актуална към 24.12.2021 г.)*   Учебници и помагала, коментари, сборници с казуси, прегледи на съдебната практика, прегледи на законодателството, рецензии, отзиви Венедиков, Петко. Измененията в Закона за...

Оценяем ли е искът за възстановяване на запазена част от наследството?

(за пръв път публикувана в сп. „Собственост и право“, 2023, № 5)   1. Двете становища в практиката на ВКС Според едното становище в практиката на ВКС,...

За правото на установен произход и служебната тайна при асистираната репродукция

Статията е публикувана в Сборника 50 години Катедра "Социална медицина и организация на здравеопазването" при МУ "Проф. д-р Параскев Стоянов" - гр. Варна. Юбилейна...

Хипотези за назначаване и представителна власт на управителя на наследство

(доклад, изнесен на Научна конференция „Теодор Пиперков и Кристиан Таков“, организирана от Клуб на юриста „Теодор Пиперков“, проведена на 09.04. – 10.04.2022 г.)   1. Увод По...
СИО при делба на наследство с уравняване на дял

Съпружеска имуществена общност при делба на наследство с уравняване на дял

(статията е публикувана в сп. Собственост и право, 2008, кн. 11, с. 37-44)   1. Делба с разпределение на общите имоти в реален дял (чл. 69,...