За съотношението между производствата по чл. 51 ЗН и тези по приемане и отказ...

(публикувана за първи път в сп. „Собственост и право“, бр. № 10/2021 г.)   1. Паралелни съдебни производства Производствата по чл. 49 ЗН за вписване на приемане...
Фактическо съпружеско съжителство

Фактическото съжителство – квазибрак или факт на нормативни стероиди?

0. Място на института в българското семейно право а) правна уредба Фактическото съпружеско съжителство не е уредено в Семейния кодекс (СК), въпреки предложенията за това, които...

Вписване на волеизявление на починало лице – два казуса от съдебната практика

  1. Казусите и разрешенията в съдебната практика Първи казус: В бр. 9/2022 г. на сп. „Собственост и право“ доц. Анна Станева коментира интересен казус в...
Уголемяване на дял при завещание

За уголемяването на дяловете при наследяването по завещание

  (статията е допълнена и актуализирана версия на публикуваната в сп. Съвременно право, 2011, № 1) 1. Увод Господстващото становище в съвременната ни доктрина приема, че отказът на...

Желанията като път към свободата

(юридически интерференции на недееспособността)   Няколко предварителни думи   1. През 2016 г. (ДВ, бр. 8 от 2016 г.) в Закона за социалното подпомагане (ЗСП) бяха приети няколко...

Законната раздяла и в България?

    Автор: ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“     I. Увод   Обемът и съдържанието на брачните отношения (лични и имуществени) могат да се определят, от една страна, от закона...

Sutor, ne supra crepidam! (Обущарю, не по-високо от обувките) Отговор на публикация от 12.09.2019...

Sutor, ne supra crepidam! (Обущарю, не по-високо от обувките)   Отговор на публикация от 12.09.2019г. със заглавие „Разочароващ научен труд по наследствено право (Малчев,...