За правото на установен произход и служебната тайна при асистираната репродукция

Статията е публикувана в Сборника 50 години Катедра "Социална медицина и организация на здравеопазването" при МУ "Проф. д-р Параскев Стоянов" - гр. Варна. Юбилейна...
Завет на наследство

Завет на наследство

(статията е публикувана в сп. „Собственост и право”,  2009, кн. 4, стр. 34-42) Въпросът за завета на наследството възниква в случаите на разпореждане с определено наследство...
Otkaz-nasledstvena-transmisia

За отказа от наследство при наследствена трансмисия

  Предмет на настоящата критична бележка са възприетите в определение № 102 от 11.03.2011 г. по ч.гр.д. № 78/2011 г., I г.о., ВКС, становища относно отказа от наследство при...
Още веднъж за завета на владение

Още веднъж за завета на владение

(в отговор на проф. Владимир Петров)     В началото на 21-ви век, когато космическата ера вече е период в историята на човечеството, когато компютърните и биотехнологиите...
Za-osnovanieto-pri-sapruzi

За основанието при неоснователното обогатяване между съпрузи

(допълнена и преработена редакция на едноименната статия от сборник "Правото - изкуство за доброто и справедливото", издаден по повод 20 години от създаването на...

Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от гражданските отделения на ВКС през...

  Част първа: проблеми на oбщата част на гражданското право, на облигационното, вещното, семейното и наследственото право (Прегледът не претендира за изчерпателност. Възможно е да има...
Наследяване в облака

Наследяване в Облака?

(публикацията е част от книгата "Биоправо. Видения в кутията на Пандора. Книга втора", 2014, § 49, с. 441-448)   Наскоро прочетох интересна статия, публикувана в сп....