Проблеми при представителството на дружеството с ограничена отговорност

                    1. Правна характеристика на ООД   Теоретичният анализ на уредбата на дружеството с ограничена отговорност (ООД) му отрежда междинно място между капиталовите и персоналните търговски...
Pazaren-fundamentalizam

Пазарен фундаментализъм

(или за границите на договорната автокрация) (публикацията е част от книгата "Биоправо. Видения в кутията на Пандора. Книга втора", 2014, § 40,...
Промените в търговската несъстоятелност

Промените в търговската несъстоятелност (ДВ бр. 101, 2010 г.)

На 10.03.2011г. присъствах на семинар, организиран от ИК „Труд и право“. В предиобедната си част той беше посветен на въпросите на търговската несъстоятелност. Лектор...

Архив за правни науки. Библиография (1940-1943)

  Списание „Архив за правни науки“ започва да излиза от печат през есента на 1940 г. като продължител на сп. „Юридически архив“ (1929-1940). Негов редактор...
особености на нотариалните удостоверявания на сделки, по които страна е дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти

Особености на нотариалните удостоверявания на сделки, по които страна е дружество със специална инвестиционна...

1. Уводни бележки   Акционерните дружества със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти (АДСИЦ)1 участват активно на българския пазар повече от осем години....

Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от Търговска колегия на ВКС през...

Бел. от автора: Прегледът обхваща двадесет и осем решения, постановени от състави на Търговската колегия на ВКС през месец май 2016 г. Разгледани са двадесет...

Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от Търговска колегия на ВКС през...

Бел. от автора: Прегледът не претендира за изчерпателност. Заглавията на отделните решения са на автора и не се стремят да изчерпат въпросите, поставени в...